मगध साम्राज्य Magadha Empire

मगध साम्राज्य

मगध साम्राज्य Magadha Empire, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नन्द वंश, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार (544 ई. पू.-492 ई. पू.) था।
उसकी राजधानी गिरिब्रज (राजगृह) थी।